Forskjellene på typer forbrukslån

typer-forbrukslan

Av alle lånetyper er et forbrukslån det mest fleksible. Dette er penger som kan brukes til hva som helst, i motsetning til blant annet lån til bolig eller enkelte billån. Bankene som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering, kan finne på egne navn på låneproduktene sine. Det er likevel snakk om mer eller mindre det samme, men med visse små forskjeller som er verdt å få med seg.

Lån med og uten sikkerhet

De fleste banker som tilbyr forbrukslån, gjør dette uten å kreve sikkerhet. Unntaket her er vanlige sparebanker, som normalt tilbyr forbrukslån til eksisterende kunder som har boliglån i deres bank. Blant de mindre bankene som fokuserer mer eller mindre kun på forbrukerfinansiering, er kravene til søkeren normalt langt lavere enn hos sparebankene. Her er regelen at så lenge du ikke har betalingsanmerkninger, vil du kunne få innvilget lån på inntil 500 000 kroner uten at det tas pant i boligen din. Lånesummen banken er villig til å yte, blir imidlertid vurdert i forhold til de generelle kravene for hver enkelt bank. Dette er som regel alderskrav, krav til inntekt, statsborgerskap (du må være norsk, eller være skattepliktig i Norge).

For de som eventuelt har betalingsanmerkninger, tilbyr et fåtall av bankene forbrukslån med sikkerhet. Det vil si at du er nødt til å ha en eiendom som banken kan ta pant i, og som regel din egen bolig. Bankene kan også vurdere annen pantesikkerhet, som for eksempel en fritidseiendom, men dette er mindre vanlig.

Kausjonist som sikkerhet for forbrukslån

Som sikring regnes også kausjonist. Dette er når en annen person stiller som garantist for ditt lån, ofte med pantesikkerhet i kausjonistens bolig. For personer med store økonomiske vansker, og som trenger refinansiering for å få lavere gjeldsomkostninger, kan dette være en løsning. Ulempen er at kausjonisten tar en risiko som ikke alltid ender bra for vedkommende. Om låntakeren på et eller annet vis misligholder lånet, vil kausjonisten kunne bli sittende med alt ansvaret, og i verste fall få boligen sin tvangssolgt.

Store forbrukslån

Det er rundt 5-6 banker som tilbyr forbrukslån helt opp til 500 000 kroner. Blant disse er OPP Finans, Bank Norwegian og yA Bank blant de mest populære. Alderskravene disse bankene stiller til søkeren er fra 18 år og opp til 25 år, mens inntekten bør ligge på minst 250 000 kroner for å få innvilget et stort forbrukslån. Lånestørrelsen blir vurdert i forhold til betalingsevnen, og etter de samme retningslinjene som boligbankene er pålagt å følge. Det normale er at man får låne maksimalt rundt 2,5 ganger årlig skattbar inntekt. I denne vurderingen vil da annen gjeld, for eksempel gjeld til kredittkortselskaper og billån, bli medregnet.

Smålån er det samme som små forbrukslån

Hva som defineres som smålån kommer an på banken du spør. Hovedsakelig dreier det seg om forbrukslån på inntil 50 000 kroner, men du finner banker som Thorn som bruker samme betegnelse på lån på inntil 100 000 kroner. Generelt starter de laveste rentene noe høyere hos disse bankene, sammenlignet med bankene som har lån på inntil en halv million kroner. Det trenger likevel ikke bety noe for den som låner, da rentebetingelsene i alle tilfeller fastsettes individuelt. Skal du for eksempel låne 100 000 kroner, vil det lønne seg å undersøke mulighetene både hos de største og de minste aktørene.

Mikrolån på noen få tusenlapper

De såkalte mikrolånene finner du kun hos noen få finansieringsselskap. Dette er forbrukslån på opp til rundt 10 000 kroner, noe som er grensen hos for eksempel L’EASY Minilån. Banker som Frogtail og Folkia operer et sted i grenselandet mellom smålån og mikrolån, med lånegrenser på inntil 20 000 kroner. Banken med den laveste lånegrensen er Ferratum Bank, med sin såkalte Ekspresskreditt på inntil 6 000 kroner. Felles for alle disse er at kravene til låntakeren er lave, og de er svært raske med utbetalingen. Mikrolånene er dyrere rentemessig enn andre forbrukslån, spesielt når vi ser på den effektive renten. Dette har sammenheng med at det tross alt må lønne seg å låne ut også små summer. Vær oppmerksom på at du kan låne små beløp også i banker med store forbrukslån. Det minste lånet hos Bank Norwegian, er til sammenligning helt nede i 5 000 kroner.

Brukskreditt eller fleksilån

Brukskreditter fra banker som Komplett regnes også som forbrukslån, fordi de ikke krever at du stiller med sikkerhet, og fordi du kan bruke pengene til det du selv måtte ønske. Kredittene lar seg også skaffe på dagen, på samme vis som vanlige forbrukslån. De to markante forskjellene er at med en brukskreditt slipper du å betale renter for hele beløpet du har til disposisjon, og betaler i stedet renter kun for den delen du bruker.

Pengene kan overføres frem og tilbake mellom banken og din egen konto, og kreditten er tilgjengelig så lenge den er brukt minst en gang de siste 6 månedene. Du kan også fornye kreditten enkelt innenfor en viss tidsramme, uten å måtte gå igjennom hele søknadsprosedyren på nytt. Lånerammen på brukskreditter avhenger av lånegrensen hos banken du søker hos, og blir i tillegg vurdert ut i fra betalingsevnen din. Komplett Bank sin kreditt er den største, med en øvre grense på 400 000 kroner.